Úvod

Poliklinika Třebíč

Vltavínská 1289

674 01 Třebíč

mamograf ultrazvuk rentgen

vyšetření hustoty kostí

Intraorální zubní RTG

OPG

více informací

Náměšť nad Oslavou

Husova 898

675 71 Náměšť nad Oslavou

rentgen intraorální zubní rentgen. ultrazvuková vyšetření

více informací

Vše pro vaši spokojenost

 • Máme smlouvy se všemi významnými zdravotními pojišťovnami.

 • Snažíme se vždy o to, abyste šli na vyšetření v objednaném čase.

 • Výsledky jsou u většiny vyšetření k dispozici hned. 

 • Oddělení je plně digitalizováno a je zajištěna elektronická komunikace v systemu ePACS.

Naše vybavení

Mamografický screening Ultrazvuková vyšetření RTG vyšetření Osteodenzitometrie Intraorální zubní RTG

Vše pro vaše zdraví

 • Pracuje pro nás tým zkušených lékařů a radiologických asistentek.
   
 • Používáme nejmodernější přístroje – např. náš mamograf Hologic 3D Dimensions je vrcholem v současné technice pro mamografický screening.

 • Máme návaznost na odborníky z oblasti chirurgie, onkologie a nukleární medicíny. Mj. spolupracujeme se světově uznávanou Bioptickou laboratoří v Plzni.

 • V okrese Třebíč jsme jediné pracoviště, které měří hustotu kostí.

 • Provádíme i méně obvyklá vyšetření, jako je např. ultrazvuk oka. 

Neváhejte nás kontaktovat

 

Těšíme se na Vaši návštěvu DS radiodiagnostika s.r.o.
Náměšť na Oslavou, Třebíč, Brno
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

dle č. 13

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

2. Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

3. V případě, kdy se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místu výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k porušení.

4. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

 

Zpracování osobních údajů

 

1. na základě doporučení, které klient předloží je zaevidován do databáze (ta je přístupna heslem odpovědným pracovníkům)

2. výsledek vyšetření je zapsán lékařem do záznamu pacienta (přístup opět umožněn heslem popisujícího lékaře)

3. nález je přímo vydán klientovi nebo je odeslán ošetřujícímu lékaři poštou (plnění právní povinnosti).

4. nález je uložen elektronicky i v písemné podobě (požadavek ZP) po dobu určenou současným skartačním řádem. Uložení v archivu je dle dat vyšetření nebo podle identifikačních čísel pacientů, kde je požadována delší doba ke sledování (mmg).

5. Archivování prováděno v odděleních místnostech, které jsou uzamykatelné a v mimopracovní době nedostupné.

6. Elektronická evidence je přístupna příslušným zdravotnickým pracovníkům pod přidělenými hesly.

7. Pokud jsou klientky obesílány pozvánkami (mamo screening) děje se tak prostřednictvím pošty (plnění právní povinnosti) údaje nad rámec právní povinnosti jsou doloženy podepsaným souhlasem (plnění smlouvy).

 

 

 

  MUDr. Marek Brumla                                                                                                                                                     Sláma Petr    

       vedoucí lékař                                                                                                                                                               jednatel