Objednávky na jakákoliv vyšetření směrujte na tel.: 568808154 nebo 608 907 611

O nás 

Společnost provozuje radiodiagnostické oddělení  Lékařského domu Třebíč, kde jsou prováděna klasická skiagrafická vyšetření, skiaskopickoskiagrafická vyšetření, vyšetření ultrazvuková a mamografický screening, pro který oddělení v Třebíči získalo potřebnou akreditaci. Oddělení je plně digitalizováno a je zajištěna elektronická komunikace  v systemu ePACS. Provádíme i vyšetření kostní hustoty (celotělový osteodenzitometr).

Společnost provozuje oddělení od roku 2003 a za tuto dobu téměř stoprocentně zmodernizovala přístrojové vybavení, provedla některé stavební úpravy a zavedením digitálního procesu snímkování se postupně zbavuje filmového archivu,který prostory oddělení již neúnosně zahlcoval. Krom toho je touto cestou  se vyvíjející odbornost nevratným trendem, který každé oddělení, chce li poskytovat služby na úrovni musí akceptovat.

Pro zajímavost a jako důkaz našeho výše uvedeného tvrzení uvádím přehled stáří jednotlivých přístrojů - pro potřeby mamografického screeningu je k dispozici přístroj firmy HOLOGIC s přímou digitalizací (uveden do provozu v srpnu roku 2013), Ultrazvukové přístroje ACUVIX V20, nepřesahují stářím dva roky, nejnovějšíV 50 je v Náměšti z konce roku 2019 a v Třebíči z roku 2020, Pro porovnání uvádím požadavek KOMD - pro scr. vyšetření nesmí přesáhnout stáří přístroje 8 roků.

Osteodenzitometr Hologic QDR Horizon Wi byl nainstalován v listopadu 2015,tento americký přístroj splňuje nejvyšší nároky  pro určená vyšetření.

snímkovací komplet sn. II - přímo digitalizovaný komplet s generátorem CPI,dva flat panely-instalován v roce 2020

snímkovací komplet sn. III - přímo digitalizovaný komplet s generátorem CPI,rentgenka Varian,system digitalizace se dvěma flat panely a novou ovládací konzolí byl instalován v srpnu 2016, K dispozici je i elevační stůl pro pohodlnější manipulaci s pacientem.

Veškerá technika byla zakoupena jen a jen z prostředků oddělení. Na naši činnost a vybavení nám nikdy nikdo nepřispěl ani darem ani dotací.

Tým zkušených lékařů, radiologických asistentek i administrativních pracovnic je hlavní zárukou vysoké odbornosti v rozsáhlé škále vyšetření, kterou je naše oddělení schopno poskytnout.

Firma provozuje i radiodiagnostické oddělení polikliniky Náměšť nad Oslavou, kde se provádějí radiodiagnostická vyšetření pro obvodní lékaře i specialisty.Zde bylo uvedeno do provozu digitální spojení s poliklinikou Třebíč, v roce 2020 byl osazen nový snímkovací komplet s expozičním automatem(tím vyhověno provozu po roce 2020),byl instalován nový UZ přístroj  Samsung V50 a je tak možno využít k níže uvedené škále UZ vyšetření. Pro nás jako provozovatele je toto zařízení  (vzhledem k vysokému nájmu a nízkému využití) silně ztrátové. Nechceme však tuto službu rušit a pokusíme se ji i nadále pro město zachovat a postupně vylepšit.
Společnost má uzavřeny smlouvy se všemi významnými zdravotními pojišťovnami.

provozujeme i rdg oddělení polikliniky U Pošty Brno,kde jsou prováděna základní skiagrafická vyšetření a vyšetření ultrazvuková.